Monday & Kennington
Povežimo se
Monday & Kennington d.o.o.
Dunajska cesta 158
SI-1000 Ljubljana
Kontakt
info@monday-kennington.com
Tel.: +386 31 753 828

10 trendov na področju razvoja programske opreme, ki jih morate poznati v letu 2020

Središče dogajanja na področju razvoja programske opreme

Digitalne tehnologije intenzivno vstopajo v naš svet in spreminjajo načine delovanja na številnih področjih. Priča smo digitalni preobrazbi poslovnih sistemov zdravstva, proizvodnje in tudi zabavne industrije. Vsak dan uporabljamo tehnologije kot so Gmail, Googlovi iskalniki, družbena omrežja, tudi personalizirane spletne prodajne sisteme. Pravzaprav pa se niti dobro ne zavedamo, da jih prav vse pogajanjo napredna orodja umetne inteligence.

Številna logistična in proizvodna podjetja že uporabljajo robote za avtomatizacijo procesov in optimizacijo stroškov. Vsi smo že slišali za kriptovalute, ki so leta 2009 zaslovele z Bitcoinom. Danes, po 11 letih je kriptovalut več tisoč. Mobilne aplikacije, spletne trgovine, družbena omrežja so postali središče dogajanja in nezamenljiva orodja za nakupe, prodajo in promocijo izdelkov oziroma storitev.

Preverite 10 trendov, ki bodo v središču dogajanja na področju razvoja programskih rešitev v letih 2020 in 2021.

 

 

01

Internet stvari – IoT

Internet stvari je eden izmed glavnih tehnoloških trendov leta 2020. Združil nas je v velikansko medomrežje, v katerem smo uporabniki povezani na in med napravami ter vsakodnevnimi predmeti. Z razvojem interneta stvari je pomen digitalizacije dobil povsem nove dimenzije. Preko različnih sektorjev vključuje različne rešitve: povezane avtomobile; oddaljen nadzor in upravljanje s stroji; nadzor in spremljanje prometa, okolja ter porabe virov; zdravstveno oskrbo na daljavo; sledljivost v dobavnih verigah; avtomatizacijo pametnih domov ali drugih prostorov itd.

Raziskave napovedujejo, da bo internet stvari do leta 2025 na trgu ustvaril slabih 1.500 milijard evrov. Sektorji, ki jim napovedujejo najvišjo skupno letno stopnjo rasti, so gradbeništvo, telekomunikacije in zdravstvo.

Internet stvari ponuja številne prednosti. Omogoča zbiranje ogromnih količin podatkov, pospešuje različne procese, preprečuje izpade in zagotavlja učinkovito upravljanje zalog brez izgub in z zmanjšanimi obratovalnimi stroški.

 

 

02

Umetna inteligenca – AI

Napovedi kažejo, da bo umetna inteligenca na globalnem trgu dosegala izrazito rast. Do leta 2025 naj bi ustvarila že slabih 190 milijard evrov letnega prometa z več kot 35 odstotno letno rastjo. Vloga in razvoj umetne inteligence je povezana predvsem z dejavniki kot so povečevanje količine ustvarjenih podatkov, širjenjem uporabe sistemov v oblakih ter povečanim povpraševanjem za avtomatizacijo delovnih procesov.

Uporaba orodij umetne inteligence se aplicira na različnih področjih – pri robotiki, chatbotih, strojnem učenju, programski opremi za prepoznavo, obdelavi podatkov, analitiki in napovedovanju dogodkov.

Poslovnim aktivnostim umetna inteligenca zagotavlja številne prednosti. Predvsem pri racionalizaciji procesov, zmanjšanju stroškov, povečanju produktivnosti, zmogljivosti in izboljšanju uporabniške izkušnje. Ni za zanemariti, da se tehnologija umetne inteligence že uporablja na področju ustvarjanja vsebin in tudi kulture – AI podprta orodja znajo samostojno ustvariti čudovite umetnine.

 

 

03

Veriženje blokov – Blockchain

Tehnologija veriženja blokov so svoje slavne in neslavne trenutke doživele ob razmahu trgovanja s kriptovalutami. A princip, ki stoji za tem, se uporablja mnogo širše kot le za podporo sistemu kriptovalut. V osnovi gre za obliko decentraliziranega podatkovnega zapisovanja, ki zagotavlja varno hranjenje informacij in omogoča varne transakcije.

Veriženje blokov se uporablja v številnih sektorjih. Najbolj poznana so povezana z bančništvom in financami. Kot pomembno in koristno pa je vredno izpostaviti tudi uporabo v zdravstvu, logistiki, zavarovalništvu, kmetijstvu, nepremičninah, proizvodnji, avtomobilski industriji, trgovanju na borzah in množičnem financiranju (crowdfunding). Prisotnost je povezana predvsem z varovanjem pred ponarejanjem, omogočanjem sledljivosti blaga in zagotavljanjem varnosti informacij.

Vlaganja skokovito rastejo, kar nakazuje, da gre za enega najpomembnejših tehnoloških trendov. Do leta 2025 se napoveduje, da bo več kot polovica aplikacij v zdravstvu vključevala tehnologijo veriženja blokov. Zgolj povečanje prisotnosti v sektorju agronomije predvideva rast obsega na trgu iz 30 milijonov evrov v letu 2017 na okoli 1,3 milijarde evrov do leta 2028.

 

 

04

Masovni podatki oziroma velike podatkovne zbirke – Big Data

Uporabniki spleta vsak dan ustvarimo skoraj 2,5 quintiliona bytov podatkov. Napredna orodja za upravljanje z množicami podatkov, ki pomagajo zbirati, shranjevati, analizirati in predvsem pretvoriti podatke v koristne informacije, postajajo pomemben tehnološki trend.

Podatki se dandanes zbirajo od vsepovsod – iz posnetkov, e-pošte, pametnih naprav, spletnih in mobilnih aplikacij, družbenih omrežij, ocen, anket, zapisov, klicov, iz poslovnih virov, spletnih podatkovnih zbirk itd.

Orodja za obdelavo masovnih podatkov se uporabljajo v različnih panogah. Zagotavljajo prednosti na področju napredne analitike, upravljanja s tveganji, vpogleda v ravnanja potrošnikov, povečevanja spletnega zanimanja, naprednih oglaševalskih kampanj in upravljanja uporabniških izkušenj.

 

 

05

Mešana realnost oziroma Mixed Reality

Z združevanjem resničnega in virtualnega sveta nastaja obogatena realnost (augmented reality – AG), v kateri sobivata in se dopolnjujeta fizična in digitalna materija. Večina oz. 75 odstotkov rešitev podprtih s tehnologijo t.i. mešane realnosti bo po napovedih uporabljena pri funkcijah mobilnih naprav. Od tega bo skoraj polovica povezana z družbenimi omrežji.

Gre za tehnologijo, ki bo imela velikanski vpliv predvsem v sektorju zabavne industrije, izobraževanja, umetnosti, zdravstva, prodaje, dela na daljavo, restavriranja povezanega z zgodovino in vojaškega usposabljanja.

 

 

06

Neprestani razvoj s posodobitvami in neprestana integracija – CI/CD

Neprestane posodobitve in povezovanje sistemov bo tudi v prihodnje en izmed ključnih trendov na področju razvoja programskih rešitev. Gre za pristop, s katerim razvijalci konstantno izvajajo racionalizacije in nadgradnje z namenom izboljšanja končnih rešitev.

Stalni monitoring delovanja omogoča sprotno zaznavanje in odpravljanje napak. Prednost pristopa je predvsem v možnosti za hitrejši zagon programskih rešitev, ki v začenti fazi še niso nujno dodelane do potankosti, ampak se sproti razvijajo, povezujejo in posodabljajo glede na zaznane potrebe.

 

 

07

5G

Inovativna brezžična tehnologija, ki uporabnikom pametnih naprav omogoča večji pretok podatkov, s tem pa boljšo uporabniško izkušnjo. Vlaganja v 5G tehnologijo se na globalni ravni skokovito povečujejo. Peti generaciji mobilnega omrežja se napoveduje preboj ravno z začetkom tega desetletja.

Zaradi hitrejšega pretoka podatkov bo omogočal predvsem odzivnejšo komunikacijo med pametnimi napravami. Velika prednost tehnologije je, da omogoča izmenjavo podatkov brez vmesnega povezovanja na bazne postaje. Neposredna komunikacija je pomembna zlasti za primere, kjer je potreben izjemno hiter odziv.

Praktična uporabnost 5G omrežja je vezana na  izgradnjo infrastrukture baznih postaj. Poleg omrežja, ki bi bilo vzpostavljeno na nivoju širšega območja (države ali vsaj mesta), se ponuja možnost omreženja manjših območij ali prireditvenih prostorov, kar bi lahko ponudilo popoloma novo dimenzijo doživetja podprtega z digitalno tehnologijo.

 

 

08

Progresivne spletne aplikacije – PWA

Progresivne spletne aplikacije predstavljajo trend, ki je sicer že dlje prisoten. Gre za kombinacjio združene funkcionalnosti spletne strani in mobilne aplikacije, ki delujeta enotno. Takšne aplikacije uporabnikom mobilnih naprav omogočajo boljšo izkušnjo in funkcionalnost, kot jo lahko ponudi brskanje istih vsebin preko spletne strani.

Prednosti takšnih rešitev so predvsem povezane s prilagodljivim uporabniškim umesnikom in hitrejšim delovanjem. Tehnologijo PWA uporabljajo pretežno vsi spletni giganti, kot so Youtube, Uber, Pinterest, Tinder, družbena omrežja Facebook, Twitter, Instagram. Izrazit napredek so progresivne spletne aplikacije dosegle pri spletnih trgovcih, kjer so bistveno povečale zanimanje uporabnikov, raziskovanje in v končni fazi najpomembneje – tudi konverzije.

 

 

09

Kibernetska varnost

Vse bolj razširjena uporaba digitalnih tehnologij prinaša tudi vse večja tveganja na področju zlorab in kibernetske varnosti. Škoda, ki pri tem nastaja globalno presega škodo povzročeno z naravnimi nesrečami. Vzpostavljanje in neprestano nadgrajevanje sistemov za zagotavljanje varnosti pred vdori, virusi, spletnimi goljufijami, krajo identitete, phisingom in drugimi zlorabami postaja ključnega pomena. Digitalne rešitve, ki vzbujajo varnostne dvome, namreč dobijo v širši javnosti negativno konotacijo.

 

 

10

Outsourcing na področju informacijske tehnologije

Najemanja in sodelovanja z zunanjimi IT strokovnjaki se poslužuje vse več podjetij in organizacij. Eden izmed razlogov za takšne odločitve je predvsem v racionalizaciji stroškov. Hkrati pa so prisotne tudi potrebe po različnih specifičnih znanjih, ki jih specializirana podjetja lažje ponudijo. Razvoj informacijskih sistemov namreč zahteva nabor znanj ne le s področja programiranja, ampak tudi kreiranja arhitektur infromacijskih sistemov, razvijanja uporabniških izkušnje, trženja, projektnega vodenja ipd.

Trg zunanjih svetovalcev in izvajalcev IT storitev se konstantno povečuje. Prisotnost novih, kompleksnejših tehnologij, ki se pospešeno uvajajo z namenom optimizacije procesov v podjetjih, je glavni povod, da se bo ta trend pospešeno nadaljeval.

 

Postavite digitalizacijo na agendo!

Od vsakodnevnih opravil, zahtevnih poslovnih procesov do upravljanja skupin ali skupnosti – digitalne tehnologije vse bolj vstopajo v naš svet in spreminjajo načine delovanja. Mnoge organizacije in podjetja si zato prizadevajo uvajati spremembe in izboljšave, ki jih prinašajo nova digitalna orodja. Bodisi z namenom ustvarjanja novih trendov in poslovnih priložnosti ali pa zagotavljanja konkurenčnih prednosti.

Ta stran uporablja piškotke.